Hàng hóa cấm bay

Các hàng hóa thuộc diện cấm vận chuyển bay sẽ được Shippo hoàn trả lại Khách hàng, ̣gồm:

  • Pin, sạc dự phòng và các sản phẩm tương tự.
  • Trang sức, hàng điện tử và các hàng hóa giá trị cao (điêṇ thoaị, laptop,..).
  • Nước hoa, mỹ phẩm dạng xịt, chất lỏng, chất bột.
  • Khí làm lạnh, hợp chất oxy hữu cơ, oxy hóa, chất có nguy cơ phóng xạ, có tính độc, ăn mòn, từ tính,…
  • Một số hàng hóa khác theo quy định hàng không