Có thể hủy đơn hàng sau khi được giao hay không?

  • Khi đơn hàng đã được giao đến người nhận tức là người nhận đã có hàng và Shippo đã thu tiền COD (nếu có) vì vậy Shippo không hỗ trợ hủy các vận đơn đã giao.
  • Quý khách chỉ hủy được vận đơn của mình khi đơn hàng chưa được giao hoặc vận đơn đang ở trạng thái chờ lấy hàng.
  • Trong các trường hợp đặc biệt, Quý khách vui lòng liên hệ với CSKH Shippo để được xử lý.
  • Hotline: 1900 636 505
  • Email: cskh@shippo.vn