Đăng ký

Dưới đây là 3 bước dễ dàng để Quý khách có 1 tài khoản đăng nhập vào Shippo.
Bước 1: Truy cập vào đường dẫn: https://my.shippo.vn
Tại màn hình “Đăng nhập” Quý khách nhấn vào đường dẫn “Đăng ký” tại góc dưới bên phải màn hình:


Hình 1: Màn hình đăng nhập

Sau khi nhấn “Đăng ký” hiện thị màn hình đăng ký:

Bước 2: Nhập dữ liệu
1.Tên đăng nhập:
Tên đăng nhập của Quý khách phải từ 6 ký tự trở lên và không được chứa ký tự @.
VD: “hoahong”

2. Email:
Quý Khách cần nhập đúng định dạng email: ten_email@ten_mien
VD: hoahong@gmail.com

3. Mật khẩu:
Để mật khẩu của Quý khách được an toàn hơn hãy nhập tối thiểu 6 ký tự, bao gồm chữ hoa và số
VD: Hoahong123

4. Nhập số điện thoại của bạn.

-> Click nút “Đăng ký” Sau khi Quý khách đã điền tất cả các thông tin hợp lệ.
Khi đăng ký thành công hiển thị thông báo “Đăng ký thành công” và hiện thị màn hình trang chủ: