Lấy Lại Mật Khẩu Thông Qua Địa Chỉ Email

👏👏Shippo.vn Triển khai chức năng ” LẤY LẠI MẬT KHẨU ”
Với nhu cầu ” Shop muốn reset mật khẩu thông qua email trong trường hợp quên mật khẩu trên Shippo : Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn để lấy lại mật khẩu:
-Ở giao diện đăng nhập, click vào nút Quên Mật khẩu sẽ chuyển sang giao diện nhập email/username.
-Sau khi nhập email/username, khi click gửi thì hệ thống sẽ kiểm tra email/username có tồn tại hay không. Nếu đã tồn tại thì gửi link reset tới email. Nếu không tôn tại thì báo ‘Email/username không tồn tại.’
-Click vào link reset sẽ vào trang reset mật khẩu
-Đổi mật khẩu thành công sẽ chuyển sang trang login.
-Link reset có thời hạn 24h
-Link sau khi reset 1 lần thì không còn hiệu lực
-Khi Shop có phiên đăng nhập hợp lệ, nếu vào trang quên mật -khẩu, hệ thống hiển thị thông báo: “Bạn đang đăng nhập, không thể thực hiện thao tác này”
Trân trọng cảm ơn !!!