Hướng dẫn Shop tạo vận đơn bằng file Excel

Nếu cần tạo nhiều vận đơn một lúc, Shop có thể lựa chọn chức năng Tạo vận đơn bằng Excel  ( sử dụng file excel để tải vận đơn lên hệ thống) , nhờ vậy Shop có thể quản lý và tiết kiệm thời gian khi tạo đơn hàng.

Bước 1: Chọn chức năng “TẠO VẬN ĐƠN

 

Bước 2: Tại trang Tạo vận đơn, click chọn tab “TẠO VẬN ĐƠN BẰNG EXCEL

 

Bước 3: Nếu là lần đầu tiên tạo  vận đơn bằng file excel, Shop cần tải file excel mẫu về máy bằng các click vào link tải file mẫu:

 

Bước 4: Shop mở file excel và điền thông tin đơn hàng của mình theo hướng dẫn của Shippo tại sheet Hướng dẫn của file excel này.

 

Bước 5: Sau khi nhập thông tin đơn hàng vào file excel mẫu, Shop tiến hàng upload file excel này lên hệ thống Shippo :

  • Tại giao diện Tạo vận đơn bằng excel, Shop click chọn nút “ Chọn file upload
  • Sau khi upload file thành công, hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình thông báo cho Shop biết

 

Bước 6: Kiểm tra kết quả tạo vận đơn hàng bằng file excel:

Sau khi upload file excel lên hệ thống 1-2 phút, Shippo sẽ gửi mail kết quả tạo vận đơn bằng file excel đến hòm thư điện tử của Shop. Vui lòng check mail để kiểm tra kết quả tạo vận đơn của mình