Hướng dẫn quản lý chi tiết vận đơn tại tab Tổng quan

1. Đăng nhập và truy cập vào chi tiết vận đơn

 • Bước 1: Để đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký, Shop vui lòng làm theo các bước hướng dẫn sau:
 • Nếu chưa có tài khoản Shop có thể đăng ký theo hướng dẫn tại đây
 • Shop vui lòng truy cập vào link dẫn để đến trang đăng nhập của Shippo: https://my.shippo.vnHình 1.1 Màn hình Shop đăng nhập tài khoản
 • Màn hình đăng nhập được hiện ra, Shop vui lòng điền email ( tên đăng nhập) và mật khẩu đã đăng ký tại Shippo để đăng nhập vào tài khoản của mình.
 • Sau khi đã đăng nhập thành công, hệ thống tự động truy cập đến ‘Danh sách vận đơn’ của Shop.Hình 1.2 Màn hình danh sách vận đơn của Shop
 • Bước 2: Shop click vào “Mã đơn” để xem chi tiết vận đơn đã chọn
 • Chi tiết vận đơn gồm các thông tin: người gửi, người nhận, gói vận chuyển, các lưu ý lấy, lưu ý giao Ghi chú cá nhân của Shop và thông tin tài chính của vận đơn.Hình 1.3 Màn hình chi tiết vận đơn

  2. Sửa thông tin trong Chi tiết vận đơn

 • Lưu ý: – Shop có thể sửa “Ghi chú cá nhân” ở tất cả các trạng thái– Shop vui lòng sửa tất cả các thông tin trong chi tiết vận đơn bao gồm cả tab “Tổng quan” về phần thông tin người gửi, người nhận, gói vận chuyển, lưu ý lấy, giao và ghi chú cá nhân

  – Shop có thể sửa “Ghi chú cá nhân” ở tất cả các trạng thái

 • Để sửa các thông tin và người gửi, người nhận, gói vận chuyển, lưu ý lấy, lưu ý giao Shop làm như sau:
 • Bước 1: Shop click nút “Sửa” tại tab Tổng quan của Chi tiết vận đơnHình 2.1 Shop click nút ‘Sửa’ trong màn hình chi tiết vận đơn
 • Khi Shop click nút “Sửa” sẽ hiển thị màn hình như sau để Shop sửa các thông tin về người gửi, người nhận, gói vận chuyểnHình 2.2 Màn hình sửa thông tin người nhận, người gửi, gói vận chuyển
 • Shop click chọn gói vận chuyển , có 2 gói vận chuyển giao liên tỉnh: Chuyển nhanh liên tỉnh (SCN), Chuyển tiết kiệm liên tỉnh (STK), Shop giao nội thành thì gói vận chuyển sẽ hiển thị mặc định là ‘Tiêu chuẩn nội thành (STC)’
 • Hình 2.3  Màn hình sửa thông tin và chọn gói vận chuyển
 • Bước 2: Shop vui lòng nhập thông tin về người gửi, người nhận, gói vận chuyển mà Shop muốn sửa, click button “Lưu” để lưu thông tin đã sửa 

Hình 2.4  Màn hình Shop lưu thông tin chỉnh sửa

Hệ thống hiển thị thông báo lưu thông tin thay đổi thành công

Sau đó hệ thống sẽ chuyển lại màn hình Chi tiết vận đơn của Shop

– Sửa lưu ý lấy, lưu ý giao, ghi chú cá nhân

 • Bước 1: Shop click vào biểu tượng Sửa là cây bút để sửa Lưu ý lấy, lưu ý giao, Ghi chú cá nhân của Shop khi cầnHình 2.5  Màn hình chi tiết vận đơn của Shop
 • Bước 2: Sau khi click vào biểu tượng cây bút để sửa, Shop vui lòng nhập nội dung Lưu ý lấy, Lưu ý giao hoặc Ghi chú cá nhân cho đơn của mình.
 • Shop nhấn nút Enter để xuống dòng trong ô nhập nội dung

  Hình 2.6  Màn hình nhập nội dung Lưu ý của Shop

 • Bước 3: Shop click nút ‘Lưu’ để lưu thông tin Shop vừa nhập
 • Shop muốn sửa các thông tin tài chính của đơn xin vui lòng xem tại đây