Hướng dẫn kiểm tra tài chính từng vận đơn

Đầu tiên Quý khách hãy đăng nhập vào tài khoản của Shippo tại : https://my.shippo.vn

Nếu Quý khách chưa có tài khoản Shippo hãy đăng ký tài khoản , xem hướng dẫn đăng ký tại đây.

Nếu Quý khách đã có tài khoản và có đơn hàng trên Shippo hãy thao tác các bước như dưới đây để kiểm tra tài chính từng vận đơn.

Bước 1:  Chọn một đơn hàng cần kiểm tra trong bảng đơn hàng.

Bước 2:  Click vào mục ” Tài chính”。

  • Mục ” 1 ” click vào phần tài chính
  • Mục ” 2 ” hiển thị số COD ( là số tiền Khách hàng nhờ Shippo thu hộ, nếu không cần thu hộ giá trị sẽ bằng “0” ).
  • Mục ” 3 ” Thể hiện số tiền phí vận chuyển của đơn hàng này ( vd: 18.000đ là số tiền ship của đơn hàng), cũng thể hiện đối tượng phải chịu phí ship ( ở đây trạng thái là ” Shop trả” có nghĩa là người gửi sẽ phải thanh toán số tiền này ” 18.000đ ” cho Shippo ).
  •  Mục ” 4 ” là giá trị cuối cùng của đơn hàng “Vd: 315.000đ-18.000đ=297.000đ ” , màu ” xanh ” thể hiện một khoản tiền Dương cho đơn hàng ( Sau khi trừ phí ship, Shippo đang cầm của khách hàng số tiền là ” 297.000đ), màu ” đỏ ” thể hiện một khoản tiền Âm mà khách hàng cần thanh toán với Shippo.