Đăng nhập

Đăng nhập vào Shippo

Đầu tiên Quý khách hãy truy cập vào đường dẫn: https://my.shippo.vn

Nếu Quý khách chưa có tài khoản Shippo hãy đăng ký tài khoản , xem hướng dẫn đăng ký tại đây.

Nếu Quý khách đã có tài khoản hãy thao tác các bước như dưới đây để đăng nhập vào hệ thống Shippo:

Bước 1:  Nhập thông tin tài khoản


Hình 1: Màn hình đăng nhập

  1.   Nhập tên đăng nhập
  2.   Nhập mật khẩu
  3.  Duy trì đăng nhập:

+ Khi nhấn chọn Duy trì đăng nhập: Sau 7 ngày Quý khách sẽ phải đăng nhập lại

+ Khi không nhấn chọn Duy trì đăng nhập: Sau 2h mà Quý khách không truy cập gì trên hệ thống, thì hệ thống sẽ tự động bị đăng xuất

Kích chọn nút “Đăng nhập”. Đăng nhập thành công hệ thống hiển thị màn hình trang chủ như bên dưới:

Hình 2: Màn hình trang chủ

Chúc mừng Quý khách đã đăng nhập thành công vào hệ thống Shippo.